Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DD 4524001 Siluran s. r. o. 51449501 Cecílie Tomášovskej, 013 02 Gbeľany lexan -652,68 -130,54 -783,22 OB2024044 19.04.2024 02.05.2024