Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224091 Siluran s. r. o. 51449501 Cecílie Tomášovskej 249/11, 013 02 Gbeľany lexan 345,88 69,17 415,05 OB2024030 19.03.2024 27.03.2024