Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023171 Severoslovenské vodárne a kanalizácie 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina dovoz pitnej vody - fontána Sad SNP Žilina 137,60 27,52 165,12 OBJ. 2023101 10.07.2023 13.07.2023