Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224235 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. 36672297 Bôrická cesta 87, 010 01 Žilina Dovoz pitnej vody - fontána Sad SNP Žilina 158,08 31,62 189,70 OB2024051 30.05.2024 10.06.2024