Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1024002 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 36672297 Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina vytýčenie sietí verejného osvetlenia za 01/2024 180,00 36,00 216,00 OBJ 1731/2023/12 06.02.2024 15.02.2024