Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ/odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry suma s DPH / bez DPH Číslo zmluvy/Číslo objednávky Dátum doručenia/vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023082 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Vytýčenie podzemných sieti verejného osvetlenia 180,00 € DOč.20230099 03.07.2023 04.07.2023