Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224067 RK – FIN,s.r.o. 36690104 Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina ekonomické služby 2/2024 1739,80 347,96 2087,76 Z/2023/009 06.03.2024 19.03.2024