Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224035 RK – FIN,s.r.o. 36690104 Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina ekonomické služby 1/2024 1939,50 387,90 2327,40 Z/2023/009 15.02.2024 27.02.2024