Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3022006 RK – FIN, s. r. o. 36690104 Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina ekonomické služby 1/2022 310,00 62,00 372,00 OBJ. 2022001 22.02.2022 25.02.2022