Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023185 RK-fin, s.r.o. 36690104 Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina ekonomické služby za mesiac 5/2023 2643,80 528,76 3172,56 zmluva Z/2023/009 17.07.2023 19.07.2023