Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3022035 RK-FIN, s.r.o. 36690104 Vysokoškolákov 8, 010 08 Žilina ekonomické služby 6/2022 400,00 80,00 480,00 OBJ. 2022012 08.08.2022 10.08.2022