Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224236 PUBLISHING HOUSE, a.s. 46495959 Jána Milca 6, 010 01 Žilina plošná inzercia -3172 2T Ponuka práce pri údržbe zelene 144,00 28,80 172,80 OB2024058 30.05.2024 10.06.2024