Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1024039 PTM-BYTY, s.r.o. 36739391 Závodská cesta 4, 010 01 Žilina Faktúra k platbe zo dňa 24.04.2024 k zálohovej faktúre č. OPF24029 25,00 5,00 30,00 DO 60240034 14.05.2024 28.05.2024