Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1024049 PTM-BYTY, s.r.o. 36739391 Závodská cesta 4, 010 01 Žilina vystavenie vyjadrenia verejného osvetlenia 25,00 5,00 30,00 DO 60240034 30.05.2024 10.06.2024