Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1024048 PTM-BYTY, s.r.o. 36739391 Závodská cesta 4, 010 01 Žilina vytýčenie sietí verejného osvetlenia 90,00 18,00 108,00 DO 60240050 30.05.2024 10.06.2024