Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1024011 PROJ-ING, spol. s r. o. 46563016 463, 013 22 Rosina vystavenie vyjadrenia 25,00 5,00 30,00 DO 60240012 27.02.2024 29.02.2024