Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3022015 Profesia, spol. s r.o. 35800861 Balík služieb na portáli www.profesia.sk 418,80 19.04.2022 21.04.2022