Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3022015 Profesia, spol. s r.o. 35800861 Pribinova 19, 811 09 Bratislava Balík služieb na portáli www.profesia.sk 349,00 69,80 418,80 OBJ. 2022007 19.04.2022 21.04.2022