Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ/odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry suma s DPH / bez DPH Číslo zmluvy/Číslo objednávky Dátum doručenia/vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023151 PROEKO s.r.o. 35900831 Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava Účastnícky poplatok za seminár Zverejňovanie zmlúv, faktúr, objednávok, ... 88,00 € OBč.2023073 29.06.2023 30.06.2023