Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224230 Pracovné odevy Apis s.r.o. 46841601 Kamenná 4, 010 01 Žilina ochranné pracovné prostriedky 562,35 112,47 674,82 OB2024009 27.05.2024 28.05.2024