Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224231 OBCHOD S PALIVAMI, s.r.o. 36400467 Cesta k Vodojemu, 010 03 Žilina piesok, štrk 126,13 25,23 151,36 OB2024023 27.05.2024 28.05.2024