Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3022034 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8, 821 08 Bratislava telekomunikačné služby 33,61 6,72 40,33 25.07.2022 28.07.2022