Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF 3224159 Orange Slovensko, a.s 35697270 Metodova 8, 821 08 Bratislava mobilné služby 97,00 19,40 116,40 Z/2023/038 24.04.2024 13.05.2024