Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3022064 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov Telekomunikačné služby 45,89 9,18 55,07 24.10.2022 03.11.2022