Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3022041 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8, 821 08 Bratislava Telekomunikačné služby 57,60 11,52 69,12 24.08.2022 02.09.2022