Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224269 OBCHOD S PALIVAMI, s.r.o. 36400467 Cesta k Vodojemu 1178/52, 010 03 Žilina piesok maltový, zemina 981,74 196,35 1178,09 OB2024023 17.06.2024 04.07.2024