Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224171 OBCHOD S PALIVAMI, s.r.o. 36400467 Cesta k Vodojemu, 010 03 Žilina dunajský štrk 16/22 55,12 11,03 66,15 OB2024023 02.05.2024 23.05.2024