Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224160 OBCHOD S PALIVAMI, s.r.o 36400467 Cesta k Vodojemu, 010 03 Žilina kamenivo BRK 16/32 37,05 7,41 44,46 OB2024023 26.04.2024 13.05.2024