Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224103 OBCHOD S PALIVAMI, s.r.o. 36400467 Cesta k vodojemu 1178/52, 010 03 Žilina kamenivo 21,00 4,20 25,20 OB2024023 28.03.2024 09.04.2024