Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224032 NAVYP s.r.o. 47343036 Nižedvorská, 010 03 Považský Chlmec služby- prenájom vysokozdvižnej plošiny 190,00 38,00 228,00 OB2024012 12.02.2024 26.02.2024