Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3022039 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava mýto 41,67 8,33 50,00 11.08.2022 16.08.2022