Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DD4524006 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 Dúbravská cesta 14, Bratislava 841 04 nespotrebované mýto -23,71 -4,74 -28,45 žiadanka na nákup v hotovosti 23.05.2024 17.06.2024