Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
MPO – Metal, s.r.o. 36410357 Lodno 82, 023 34 Lodno 57,75 11,55 69,30 21.07.2023