Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF32224261 MPO – Metal, s.r.o. 36410357 Lodno 82, 02334 Lodno Spotrebný materiál údržbový 137,28 25,78 163,06 OB2024006 12.06.2024 03.07.2024