Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224255 MPO – Metal, s.r.o. 36410357 Lodno 82, 02334 Lodno Spotrebný materiál údržbový 19,03 3,81 22,84 OB2024006 07.06.2024 21.06.2024