Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224227 MPO – Metal, s.r.o. 36410357 Lodno 82, 023 34 Lodno údržbový materiál 245,64 49,14 297,78 24.05.2024 28.05.2024