Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224163 MPO – Metal, s.r.o. 36410357 Lodno 82, 023 34 Lodno údržbový materiál 19,26 1,71 20,97 OB2024006 30.04.2024 20.05.2024