Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224093 MPO – Metal, s.r.o. 36410357 Lodno 82, 023 34 Lodno spotrebný materiál- rekonštrukcia ŽK 58,23 8,52 66,75 OB2024006 21.03.2024 27.03.2024