Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
MPO – Metal, s.r.o. 36410357 Lodno 82, 02334 Lodno 2000,00 400,00 2400,00 15.01.2024