Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1024036 MONDEZ, s. r. o. 44114311 Námestie hrdinov 380/10, 010 03 Žilina vystavenie vyjadrenia 25,00 5,00 30,00 DO60240035 14.05.2024 20.05.2024