Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1024053 MIRACI elektro plus, s.r.o. 36404781 Podzávoz 3008, 022 01 Čadca vytýčenie sietí verejného osvetlenia 90,00 18,00 108,00 DO 60240058 12.06.2024 17.06.2024