Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224176 MIPI2 s. r. o. 55883869, Bottova 37/5, 010 01 Žilina kosenie trávnatého porastu so zberom 04/2024 4905,84 981,17 5887,01 Z/2024/028 03.05.2024 23.05.2024