Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224251 MIPI2 s. r. o. 55883869 Bottova 37/5, 010 01 Žilina kosenie trávnatého porastu so zberom 06/2024 16530,72 3306,14 19836,86 Z/2024/028 05.06.2024 21.06.2024