Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224062 Miloš Sipták – zeleziarstvo.sk 50087029 Predmestská 1611/84, 010 01 Žilina spotrebný materiál 145,45 29,09 174,54 OB č.2023057 05.03.2024 14.03.2024