Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1024015 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 Turbínová 3, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto vytýčenie sietí VO za 02/2024 90,00 18,00 108,00 OBJ 5500007518 11.03.2024 13.03.2024