Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224065 Mgr. Michaela Jakubcová, advokát 54143934 Nová, 010 03 Považský Chlmec právne služby -dohody o urovnaní 240,00 0,00 240,00 OB2024013 06.03.2024 19.03.2024