Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023299 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 Prielohy 1, 010 07 Žilina nápoje - coca cola, minerálka, kancelárske potreby 142,21 25,57 167,78 žiadanka na nákup 06.10.2023 09.10.2023