Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DD 4523004 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji zálohové obaly -9,56 -9,56 žiadanka na nákup v hotovosti 06.10.2023 10.10.2023