Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OD2524002 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina dobropis - preplatok elektrická energia 5/2024 -1040,56 - 208,14 -1248,70 Z/2022/006 11.06.2024 17.06.2024