Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF2024077 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správu a údržbu sústavy verejného osvetlenia za 05/2024 42638,40 8527,68 51166,08 Z/2023/003 03.06.2024 10.06.2024