Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF3024016 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina preddavok elektrická energia 06/2024 21799,25 4359,85 26159,10 Z/2022/006 03.06.2024 10.06.2024